Realizujemy projekt

Realizacja projektu trwa od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2023r. Biuro projektu znajduje się w budynku Akademii Przedszkolaka w Nowym Sączu, ul.B.Prusa 67, który posiada udogodnienia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: oznakowany parking dla osób z niepełnosprawnością, posiadających ważną kartę parkingową uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, podjazd dla osoby z niepełnosprawnością, dostosowane szerokie drzwi, pomieszczenie w biurze projektu z pętlą indukcyjną,  znajdującego  się na parterze, dostępną toaletę dla osób z niepełnosprawnością.