Logopedia

Zajęcia te wspomagają prawidłowy rozwój mowy. Mają także na celu korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych.