Gimnastyka korekcyjna

Podczas gimnastyki korekcyjnej  dzieciaki uczą się przyjmowania prawidłowej postawy ciała oraz korygują wady postawy.