Rytmika

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce (poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie), wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.
W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z rytmiki, w naszym przedszkolu, odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej po 30 minut. Mają one na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie ich zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:

  • rozwijanie słuchu muzycznego;
  • kształcenie poczucia rytmu;
  • poprawne śpiewanie piosenek;
  • poprawne i estetyczne poruszanie się;
  • wspólne muzykowanie;
  • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.