Szczypta wspomnień z minionego tygodnia!

🐛🦋🦋🐞🐝
Ubiegły tydzień był obfity w emocje z powodu Pasowania na Przedszkolaka. Poza świętem dni naszych przedszkolaków biegły spokojnie, w każdej grupie swoim rytmem.